ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC

NĂM HỌC 2018-2019

Trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học từ ngày 02/05/2018, hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến cũng sẽ hoạt động từ ngày 02/05/2018, mời các bạn thí sinh quay lại sau.


Tham khảo thông tin về các phương thức xét tuyển của trường và đặt câu hỏi tại đây

Tải “Phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức 2 (học bạ)” tại đây

Tải “Phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức 3 (xét tuyển trên các điều kiện theo yêu cầu của trường)” tại đây

CAO ĐẲNG

Xét tuyển chương trình Cao đẳng Hoa Sen năm 2018 tại đây